Đã hoàn thành

Build a Website For Taxi comparison

Dự án này đã kết thúc thành công bởi carefast với giá $100 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

Hi i require a website to be build for a Taxi comparison which will include multiple accounts for operators who will sign up to give their quotes a maximum of 8-10 companies at max will be signed up so nothing too big . I would like the website to be completed within 3 days budget will be fixed at $250

Please only bid if you can do it and do work long hours and i need someone very good at designing .

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online