Còn mở

Build a Website - Job Site

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2669 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

I need a complete job site. Similar functionalities like monster, indeed, naukri etc. but not that much advanced.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online