Đã đóng

Build a Website (Map Plugin)

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $196 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Have a look here:

[url removed, login to view]

.

Looking for a someone to implement a wordpress plugin that is similar to the above.

Side widget with pics + links

good looking map

quick clicks to get the sidebar to scroll up to related post.

shareable features on the map.

Thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online