Đã đóng

Build a Website - Similar To "[url removed, login to view]"

Dự án này đã nhận được 65 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM624 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM99 - RM825 MYR
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

Hi,

I would Like to have a website that has similar functionality with the website mention at the title .

it should also have a backend with database where i can easily add the quizz .

please study the website i mention , and you will understand my requirements easily.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online