Build a Website Simple - 20/03/2017 22:07 EDT

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 65

Mô Tả Dự Án

I already have the lay out. I know photoshop very well. So I can show you how I want the website laid out. It's a very simple layout.

I'll need to for the phone and computer. Mostly phone use

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online