Đóng

Build a Website Simple - 20/03/2017 22:07 EDT

Dự án này đã nhận được 64 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $191 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I already have the lay out. I know photoshop very well. So I can show you how I want the website laid out. It's a very simple layout.

I'll need to for the phone and computer. Mostly phone use

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online