Đã đóng

Build a Website Static

Dự án này đã nhận được 173 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £149 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
173
Mô tả dự án

Amazing Looking Stunning Static informative web site of four to five pages is required

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online