Đã đóng

Build a Website - Website Developer -- 2

Dự án này đã nhận được 59 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $382 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

I need a professional to help in building a modern, user friendly and professional website.

Please only experienced developers should apply.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online