Đã đóng

Build a Website and an app

Dự án này đã nhận được 89 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $14467 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10000 - $15000 USD
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

The idea for this website is to allow custoerm to purchase a mobile fixing service, pay for it and get it collected from us, repaireded and shipped back.

The idea of this app is to create a fleet od cellphone repair technicians and to give to the custoemrs an tool where they can book a technician to come to their palce to fix their phones.

And offer the excat same products that is on our website for sale including the customized cellphone cover.

Based on UBER model but for mobile phone fixing need.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online