Đã đóng

Build a Website in arabic

Dự án này vừa được trao cho nishthamarwaha với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need a simple 3 page website having an amazing design in Arabic. I will guide you about the website headings however your will be selecting most of images and content from google. It can be good start for new freelancers but need it in small amount of time.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online