Đã đóng

Build a Website clone based on existing website

Dự án này đã nhận được 155 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £191 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
155
Mô tả dự án

I would like a website clone of an existing website. Same functionality but slightly difference appearance.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online