Đã hoàn thành

Build a Website - edit one simple flash file

Dự án này đã kết thúc thành công bởi KreativeSpark với giá €8 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

For a simple one page presentation website - already running is needed just to remove the timer until when website will be launched. swf and fla file is available.

remove time from flash file -> screenshot in attachement -> remove timer(red square)

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online