Build a Website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 67

Mô Tả Dự Án

I'm looking for an innovative and creative web designer.

He must be a female designer , looking from America , Canada , Australia.

Knowledge skills: Html5 , css3, wordpress , mysql

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online