Đã đóng

Build a Website for us

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹356490 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹250000 - ₹500000 INR
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Build a Website for us.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online