Đã đóng

Build a Website for an Author site

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $75 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I need an author website for my book I'm about to launch. I want it to look clean and easy to use. It doesn't have to be super flashy, I just need about 3 pages and I need it be pretty simple to edit it myself. I will not pay up front, I'll set up the milestone for half and then pay the rest upon completion.

I do not have a very big budget, so please do not apply if you're quote is higher than my budget.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online