Đã đóng

Build a Website for my Phone and Computer Repair Bussiness

Dự án này đã nhận được 193 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $494 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
193
Mô tả dự án

I need a new website for my Phone and Computer Repair Business. Will need to have good SEO for discovery of local customers. Will need Pages showing prices and info about the business. I would like the website to be based on word press

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online