Đã hoàn thành

Build a Website for personal use for a database

Dự án này đã kết thúc thành công bởi raqeebuddin với giá $45 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I currently have a java software to run my database and some simple tasks. I would like to change to a website and need someone to help build a simple website. I will send the java program I have and will ask you to copy its features to the website. We will need to add more features to the website as well.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online