Đã đóng

Build a Website for user reviews and ratings

Dự án này đã nhận được 89 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €608 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

Website in which users can submit detailed reviews about companies or their employees. Reviews are verified and published after moderator approval. Companies can add or edit info in their profile. Users can search for companies or employees.

To me, the project doesn't look so complex. I assume something prebuild can be used, why not even wordpress.

The attached file is a sketch I quickly drew, to better explain the concept. For the project you will get precise specs. I can also build prototypes if needed.

I don't need the project fast. It doesn't need to be super fancy, but has to be with modern design.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online