Đã hoàn thành

Build a Website form

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ThinkEra07 với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

We want to place forms on our website www.googletheticket.com. The forms must have built in information. The forms are already placed on our website but they are not automated. Please see the links below :

1-[url removed, login to view]

2-[url removed, login to view]

3-[url removed, login to view]

4-[url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online