Đã đóng

Build a Website from scratch for a student.

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $207 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

Build a simple Website from scratch (for school purpose not for commercial use), but I will include all the content (text, fonts, pictures, etc.). It needs to be done using Dream Weaver. I would need the Dream Weaver code/file to be sent to me via email.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online