Đã đóng

Build a Website like [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 88 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2358 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

I have a client who is selling his movie in digital file, DVD, and Bluray. He is also selling Tshirts from the website.

He will provide video, graphics, logo and text copy, and he wants the website to be inspired by [url removed, login to view]

He wants the same features:

- Video playing

- sounds

- interactive graphic overlay

- Ecommerce

Looking for fast turnaround.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online