Đã đóng

Build a Website and logo

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $495 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

We need a website and a logo designed for a health/wellness program we are starting. The program's business name will be single step wellness (inspired from the quote "A journey of a thousand miles begins with a single step") for the logo we were thinking of a footprint. For the website we want a modern and simple design, which is easy to navigate and aesthetically pleasing, similar to this website: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online