Đã đóng

Build a Website need to be good at making tables and producing pdf reports.

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $211 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Create 4 levels of access to website

create 1 table to allow timetables to be created. basic idea, list each day of week with a start and finsh time for each with a drop down feild and auto calulalte total time entered.

create 1 table to show actual time above teh timetable time and auto totals

user edit/creat form

pdf reports.

if youc an do this please contact me.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online