Đã đóng

Build a Website: similar to an existing one.

Dự án này đã nhận được 88 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $815 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
88
Mô tả dự án

I build a website very similar to Yelp.

Must allow for the site to be localized into two different languages later.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online