Đã hoàn thành

Build a Website or translate from Joomla

Dự án này đã kết thúc thành công bởi santopoulose với giá $55 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

Hi,

We need to re-design a simple web site that used to be Joomla based but we now only have the database of it available.

The site needs to be WP based, with some categories and pages.

The project is for a small French charity organization and we have a very limitted budget for this job.

If it is possible to just import the data from the Joomla and create Word Press page based on it, it will be sufficient for us.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online