Đã đóng

Build a Website or translate from Joomla

Dự án này đã được trao cho santopoulose với giá $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

Hi,

We need to re-design a simple web site that used to be Joomla based but we now only have the database of it available.

The site needs to be WP based, with some categories and pages.

The project is for a small French charity organization and we have a very limitted budget for this job.

If it is possible to just import the data from the Joomla and create Word Press page based on it, it will be sufficient for us.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online