Đã đóng

Build a Website word press

Dự án này đã nhận được 133 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $198 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
133
Mô tả dự án

I need a full website [url removed, login to view] in which should have like chat and couple of landing pages requires with all the logo designing and pictures and new content which is going to be better then this website mentioned above.

Need to complete the project in 3 working days and need full word press access as admin and all landing pages collected data will show on the back end and insert the checkout.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online