Đã đóng

Build a Website in wordpress

Dự án này đã nhận được 107 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $147 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
107
Mô tả dự án

Wordpress developer in low cost

site will be informative and 4-5 pages

theme i will provide

content and images will provide you.

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online