Đã đóng

Build Woocommerce shop

Dự án này đã nhận được 118 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $269 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
118
Mô tả dự án

Build an exact copy of [url removed, login to view] with all products, descriptions, attributes and images etc included. Design/theme can be different, but structure and data should be similar. There's no copyright issue, as permission has been granted.

Please include the word MILLO in your reply, so I know you have read the description.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online