Build Woocommerce shop

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 123

Mô Tả Dự Án

Build an exact copy of [url removed, login to view] with all products, descriptions, attributes and images etc included. Design/theme can be different, but structure and data should be similar. There's no copyright issue, as permission has been granted.

Please include the word MILLO in your reply, so I know you have read the description.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online