Đã đóng

Build a Wordpress Website - $400 budget

Dự án này đã nhận được 145 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $428 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
145
Mô tả dự án

My target budget is $400 for this job.

SImple 5 page Wordpress website needed.

1. Home

2. About

3. Blog

4. Contact

5. Shop

Attached is the website design brief. I'll need the web development team to -

1) Generate home page JPG layouts for the client to refine and confirm prior to programming.

2) The demo site must be hosted on my company's hostserver (Hostgator reseller account).

3) Google Analytics installation

4) You may use a template to reduce the development cost, but I will still need the home page JPG layouts developed for the client to work with.

5) Event management system software will be [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online