Build a Wordpress Website - $400 budget

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 147

Mô Tả Dự Án

My target budget is $400 for this job.

SImple 5 page Wordpress website needed.

1. Home

2. About

3. Blog

4. Contact

5. Shop

Attached is the website design brief. I'll need the web development team to -

1) Generate home page JPG layouts for the client to refine and confirm prior to programming.

2) The demo site must be hosted on my company's hostserver (Hostgator reseller account).

3) Google Analytics installation

4) You may use a template to reduce the development cost, but I will still need the home page JPG layouts developed for the client to work with.

5) Event management system software will be [url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online