Đã đóng

Build a Wordpress Website for Construction Company

Dự án này đã được trao cho mwebdesigner với giá $55 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

I need a wordpress expert in beTheme to design a Construction base website . There will be 5 main pages Home,About Us , Services , Portfolio and Contact Us .

One should have minimum wordpress BeTheme Experience.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online