Đã đóng

Build a high end Website - design rich and

Dự án này đã nhận được 121 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2575 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 AUD
Tổng đặt giá
121
Mô tả dự án

Hi Guys,

I am working on behalf of a construction company specialising in BIM construction and we are wanting a website built that will effectively communicate the BIM process to potential clients. We want to bridge the gap between traditional building methods and showcase the benefits of changing to BIM in your construction process. We want the site image and graphic rich, clean, tidy and professional. We want to push the limits with design, have tech that hasn't been seen everywhere before as BIM planning is at the forefront of the digitalisation of the construction industry. We want the standard features - mobile responsive, parallax ect. We are thinking wordpress but are open to other platforms. Happy to provide more information to the chosen developers

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online