Đã đóng

Build a job site for a recruitment agency

Dự án này đã nhận được 210 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $662 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
210
Mô tả dự án

I am looking for a good web developer to design me a jobsite for a recruitment agency. The web site has to be easy to manage preferably designed with CMS like wordpress for employers to easily enter jobs to advertise and for jobseekers to easily login to build their profile and upload CV and for guest visitors to easily see advertised jobs and contracts.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online