Đã đóng

Build online alert application for Stocks

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1354 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I need to build a PHP online application where I can see create unlimited alerts on any Stock available in the market. I need first to know which online service i should use to access real time data of all us stocks exchange, European and Japanese stock exchanges.

I chose Metatrader as a skill but Metatrader can't do that. I need an online service that would allow me to check any Stock price and then base on that create any alert.

The application would allow me to add unlimited alerts on each stock and receive custom notifications by by email if price meets the criteria in the alert. The alert would be a basic one, price makes a high than the price added or makes a low than the price entered, custom text to be received by email.

I need you to tell me which online service i could use that could have an API so that my alert system can check online prices and determine if the alerts have been triggered or not.

Anyone able to build such an alert system?

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online