Đã đóng

Build a rental Website

Dự án này đã được trao cho vervelogicin với giá $1000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
238
Mô tả dự án

I am looking for someone to build and maintain a rental website similar to Airbnb for me. We can negotiate the price for both building the website and per month price for maintaining it. Please message me any similar projects that you have done before.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online