Đã hoàn thành

Build same website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi HetoChakma với giá €20 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I need this website exact website to be done on my domain [url removed, login to view]

I have a same theme installed i just need same setup. and same text to be done on my site. blog section could be left blank but i need everything else to be the same. Text can be in english but not problem if left same in Spanish ( this is domain i need everything to be doen on [url removed, login to view])

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online