Build same website

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

I need this website exact website to be done on my domain [url removed, login to view]

I have a same theme installed i just need same setup. and same text to be done on my site. blog section could be left blank but i need everything else to be the same. Text can be in english but not problem if left same in Spanish ( this is domain i need everything to be doen on [url removed, login to view])

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online