Đã đóng

Build a shopify Website

Dự án này đã được trao cho contact2phpsl với giá $177 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $200 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

Hello looking to have a shopify website like [url removed, login to view] built

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online