Đã hoàn thành

Build a simple 2D game using C++ and OpenGL

Dự án này đã kết thúc thành công bởi peb3978 với giá $30 USD trong 6 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
6 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

It should be a very simple 2D game with the ability to control one object (translate and rotate) by keyboard and/or mouse. I have attached the details on the attached word document for the project.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online