Build a software reseller Website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €750 - €1500 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 192

Mô Tả Dự Án

Hi, I would like to build a website on the like [url removed, login to view]

I would like it to be done in 1 month.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online