Build this Website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 73

Mô Tả Dự Án

Theme to be used: [url removed, login to view] (this will be provided and needs to be officially activated)

Payment platform to be used: [url removed, login to view]

Calendar / booking platform to be used: [url removed, login to view] (Our client uses Plan 3)

Site map – must have a site map to be better indexed on Google search etc.

Rich preview – must have image and text on Rich previews for Social sites ([url removed, login to view])

Basic SEO (Meta tags & keywords to be embedded in the site)

we will provide domain and server details for the test link.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online