Đã đóng

Build this Website

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $204 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

Theme to be used: [url removed, login to view] (this will be provided and needs to be officially activated)

Payment platform to be used: [url removed, login to view]

Calendar / booking platform to be used: [url removed, login to view] (Our client uses Plan 3)

Site map – must have a site map to be better indexed on Google search etc.

Rich preview – must have image and text on Rich previews for Social sites ([url removed, login to view])

Basic SEO (Meta tags & keywords to be embedded in the site)

we will provide domain and server details for the test link.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online