Đã đóng

Build a webpage

Dự án này đã nhận được 173 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €211 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
173
Mô tả dự án

I would like to have my Spray Tan Website build. It is a beauty page for a Tan Salon.

- It has to be a clear, fresh, modern and simple website.

- I will write the text myself.

- My logo has to be big on the 1st page.

- I need a booking system, and a payment system (ideal/creditcard/paypal)

- It should be simple for me to add photos and text.

- And it should be via Wordpress.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online