Đã đóng

Build website and app

Dự án này đã nhận được 109 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2854 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

We are building a revolutionary website and app for the Tourism Industry, using location data similar to Tinder/wechat, so that clients can book services around the world.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online