Đã đóng

Build a website to book services

Dự án này đã nhận được 96 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $280 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
96
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my business.

Write a web App allowing users to book services, review services and be matched to the adequate service provider.

For your bid to be taken into account, please give me the link to 3 websites you designed and build.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online