Đã đóng

Build website from a scratch - translations and content writing service

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $216 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Would like to have website with translations and content writing service created.

To give you an idea of what I'm looking for, here are examples of websites I would like to have recreated:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Above websites are only limited to translations, on my website would like to add part with content writing - basically would be a copy of services offered in translations part, but related to content writing.

Experienced teams preferred - show me urls to similar websites created by You.

Please click through above websites to have a general feeling about the services and what is included in such project.

Details to be discussed with shortlisted candidates.

Project budget is a placeholder only - give me your best estimate in your bids.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online