Đã đóng

Build a website similar to [url removed, login to view]

Dự án này đã được trao cho rukeysolutions với giá $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I need similar website like [url removed, login to view], Responsive with one Enquiry form . The website must load fast. I will test the website at Google PageSpeed Tools & [url removed, login to view] should have 0 Error or Suggestion, and site must be w3c validated. Then Only I will release the payment

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online