Đã hoàn thành

Build a website similar to [url removed, login to view] - 15/02/2017 15:32 EST

Dự án này đã kết thúc thành công bởi laabhaa với giá $440 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

Hello, I would like to build a website that's very similar to [url removed, login to view] both the desktop and mobile version. I need it to be easy for myself or anyone else to easily add new posts to the site.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online