Đã hoàn thành

Build a website with 3rd party api

Dự án này đã kết thúc thành công bởi WebotronTech với giá $25 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I want to create a e-com website with 3rd party api of top e-com site in comparison mode.i will give full detail after successful bidding

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online