Đã đóng

Build website (wordpress CMS)

Dự án này đã nhận được 171 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €6731 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€5000 - €10000 EUR
Tổng đặt giá
171
Mô tả dự án

We are looking for a professional web designer/developer who can help us with creating a new (tech) company website. We are a company who develops and manufactures equipment for the 3d printing market.

We wat it build on the Wordpress CMS preferably using the Avada theme.

A while back we have build our current company website [url removed, login to view], but don’t have the time/experience to build a better improved new website.

We need a professional web developer/ designer to do this for us with experience in the following:

• Wordpress

• SEO

• CSS

• Woocommerce

• Avada theme

• Revolution slider

We have a global idea of the styling we want for the new website, and will supply some photo and video material made by us.

In the bids let us know why you qualify for this project show example websites you have made.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online