Build weekly bilingual print publication, monthly print publication

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 15

Mô Tả Dự Án

Due to health issues, we lost our designer. One of the key duties was building a weekly tabloid print publication, 16-36 pages every Monday to send to the printer by Tuesday at 3 p.m. CST and a monthly print publication on the last day of the month. Ad builds happen sporadically in between.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online