Đã đóng

My Building Designer Project

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $55 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

OUR WORLD WIDE PARTNERS FOR WHOM WE WORK DONE RECENTLY.

KN Mobile Italy,VO Atlanta News,China Today Tv,FLY Tanzania (Tanzania aviation),Eduardo Golf

Australia,BDS Sports(USA),PAPA China,Halton Convention (CANADA),EVENT Rhino (Italy),CELLA Technology (USA),

NetLead Media (Germany),ASK Hodges Aviation (USA),Sticket Print (Australia),Etc...

Islamabad, Pakistan

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online