Đã hoàn thành

Business Card & Flyer Design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi threehundreddpi với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Need someone to design a business card and flyer design.

Need 3 business card samples like these

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Also need this flyer template customized [url removed, login to view] I will provide this template. Need all done within 2-3 hours.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

card https://www.freelancer.com/contest/Design-a-Business-Cards-986259.html, LOGO DESIGN, EMIL SIGNATURE, FLYER, BROCHURE, BUSINESS CARD , https://www.freelancer.com/contest/Design-the-most-stylish-and-moden-Business-Card-981697.html, Re-design this website: http://www.shortysbear.com/ We need a full-width layout Same logo in top left of header, logo design, business card design, flyer design, 1. https://www.freelancer.com/contest/Business-Card-design-953780.html, https://www.freelancer.com/contest/Design-a-Business-Card-for-myself-954161.html, https://www.freelancer.com/contest/Design-a-Business-Card-for-GYM-950328.html, .https://www.freelancer.com/…/Design-a-Business-Card-918922.…, flyer banner business card design, We are setting up our website http://www.innosum.com and need a design for this., We are setting up our website http://www.innosum.com and need a design for this. We need a clean, fresh, smart 2017 looking webs, https://www.freelancer.com/contest/Design-Business-Card-859543.html, https://www.freelancer.com/contest/Business-card-design-861255-byentry-10642601.html#, Re-design http://www.omnidots.com and need a new design for this., Re-design http://www.omnidots.com and need a new design for this, small business in fashion design, https www freelancer com bd contest design a business card 400847 2 html, design company logo business card flyer, design flyer cake business, wanted design card business, flyer design samples cleaning business, expression design letterhead templates business card, design flyer letter heading business cards, design double sided business card indesign

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online