Đã đóng

Business Card (Urgent)

Dự án này đã được trao cho ManpreetKSd với giá ₹1000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

Hi,

i want business card design, i'll provide you details & samples cards of selected designer.

it's very urgent, need to be finish work with in 4 hrs...

my budget is 1000 inr.

please attach your work with your proposal.

Thank You,

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online